شنبه، شهریور ۲۱

کسب و کار هم تعطیل!

چندیست که بهاییان ساکن استان مازندران بیش از پیش مورد آزار و هجوم قرار می گیرند. در ادامه این ناامنی ها، مغازه عینک فروشی سهراب لقایی و نیز مغازه همسرش زهرا گلابیان توسط نیروهای اماکن قائم شهر پلمپ شد.بستن مغازه ها بدون ارائه هیچ سند و دلیل قانونی و تنها به علت بهایی بودن این زوج صورت پذیرفته است.این در حالیست که نامبرده در زمان پلمپ مغازه اش در زندان به سر می برد.
سهراب لقایی پیش از این در 17 تیرماه توسط نیروهای امنیتی ساری به اتهام" تبلیغ علیه نظام" در بازداشتگاه اطلاعات ساری محبوس شد و 38 روز در زندان انفرادی شهید کچویی ساری در بند بود و سپس به زندان عمومی قائم شهر منتقل شد.
به نظر می رسد مسئولین امور، شگردهای فشار بر اقلیت بهایی ایران را در به طور خاص در چند شهر ایران مورد تحقیق و بررسی قرار می دهند و با عکس العملهای واصله قصد اشاعه آن در سایر نقاط ایران را دارند. از جمله این نواحی سمنان و نیز ساری و قائم شهر در استان مازندران است. این آزارها از طریق فشار بر خود جامعه بهایی آن مرکز و نیز تحریک و ایجاد نفرت در دل ساکنین غیر بهایی صورت می پذیرد. از مهمترین این ترفندها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ايجاد رعب و نفرت در ميان مسلمانان

تشويش اذهان عمومي در رسانه ها، اعم از برانگيختن حس تعصب و مذهبي مردم در اعياد و يا سوگواري ها، شيطاني نشان دادن فعاليت هاي تبليغي بهاييان، خطر شيوع گسترده بهاييت در مازندران، تشكيل كلاس هاي تبليغي براي روحانيون در فريدون كنار به جهت مبارزه با ديانت بهايي به عنوان يك فرقه انحرافي..... همه و همه تلاش برخي از مسئولين حكومت براي ايجاد ارعاب و نفرت در ميان هموطنان مسلمان نسبت به ديانت بهايي و بهاييان است

ايجاد رعب و وحشت در ميان بهاييان

دستگيري هاي گسترده از همه اقشار بهاييان اعم از جوان، ميان سال و سالخورده، زن يا مرد و ... به جهت بررسي بازخورد عمل كرد بهاييان و همچنين ايجاد رعب و وحشت در ميان ايشان است

آتش زدن اموال بهاييان، (تخريب قبرستان)، دزدي هاي بسيار مشكوك و تهديد خانواده مسجونين و.... در همين راستا صورت گرفته است.
و کیست که بتواند گوشهای باز جهانیان را بر زمزمه حق طلبی قربانیان حقوق بشر ایران بر بندد؟
برای اطلاع بیشتر می توانید به برخی از لینکهای زیر مربوط به 3 ماه اخیر توجه فرمایید:
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/08/blog-post_5905.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/08/blog-post_04.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/08/blog-post.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/07/blog-post_18.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/07/blog-post_15.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html

هیچ نظری موجود نیست: