جمعه، مهر ۳

عدم جواز دفن در نجف آباد!


"آقای عزیزالله صبحی نجف آبادی در تاریخ دوشنبه 23/6/88 در بیمارستان شهید منتظری نجف آباد براثر سکته قلبی در گذشت .
بستگان متوفی تاکنون موفق به تحویل گرفتن جنازه و برگزاری مراسم خاکسپاری نشده اند .
بیمارستان از تحویل جسد خودداری مینمایند و تحویل آن را با اجازه و حضور نماینده اداره اطلاعات امکان پذیر میداند .
اداره اطلاعات تحویل جسد را منوط به خارج کردن آن از شهرستان نجف آباد و دفن آن در محلی خارج از محدوده شهرستان نموده و اجازه دفن در گلستان جاوید نجف آباد که از سال 1374 در تصرف جامعه بهایی بوده و تاکنون بالغ بر 102 نفر در آن به خاک سپرده شده اند را نمی دهد .
مسئولین مربوطه در پاسخ به پیگیر ی های بستگان متوفی عنوان نموده اند که به هیج وجه اجازه دفن اموات در این محل داده نمیشود و هیچ محل معوض یا جدیدی هم برای متوفیان بهایی در این ناحیه در نظر گرفته نشده است . لازم به ذکر است طبق رای دادگاه تجدید نظر اصفهان به کلاسه 12/ت/870934 مربوط به دادنامه شماره 323 مورخ 16/4/87 صحت تصرف جامعه بهایی نسبت به ملک مورد نظرازسال 1374 تصدیق شده است .
این در حالی است که قبرستان مذکور در چند سال گذشته در چند نوبت توسط ماشین های راهسازی تخریب گردید ه و با دپو کردن خاک و تسطیح آن سعی در ناپدید کردن قبور شده است .
لازم به ذکر است در این منطقه ( شامل نجف آباد –ویلا شهر –گلدشت –یزدان شهر و امیر آباد ) حدود 400 خانواده بهایی ساکن میباشند که این افراد از 110 سال قبل زمینی به مساحت حدود 3 هکتار را بعنوان گلستان جاوید با سند مالکیت در اختیار داشته اند که در سال 1363 غصب شده و پس از پیگیری های مکرر و وساطت مسئولین استان در سال 1374 محل فعلی بعنوان قبرستان جدید تحویل جامعه بهایی گردیده است .
در حال حاضر بهاییان این منطقه هیچ محلی را بعنوان دفن اموات خود در اختیار ندارند و از این حق بعنوان ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی محرومند" .

هیچ نظری موجود نیست: