سه‌شنبه، شهریور ۳۱

تاریکی شب ، فرصتی برای گورکنان ناشناس
برا ی هجدهمین بار ویران شد؛ گورستان بهاییان ویلا شهر و نجف آباد اصفهان بار دیگر مورد هجوم و تجاوز نیروهای ناشناس! قرار گرفت. این تخریب توسط بولدزر و لودر از تاریخ 15 تا 19 شهریور صورت پذیرفت و تمام سطح قطعه اول و بخشی از قطعه دوم را فراگرفت . خاک برداری و گودبرداری از قبور ، تپه هایی را حاصل آورده که ارتفاع آن تا3 متر هم می رسد .
این در حالیست که رد بولدزر و ماشینهای خاکبرداری بر روی خاک به وضوح دیده می شود. در ضمن این افراد برای از میان بردن خراب کاریهای سابق خود تانکر آب آسیب دیده و بقایای دستشویی تخریب شده قبلی را نیز کاملا از میان بردند.
حمله به گورستانهای بهاییان مدتهاست که در بسیاری از شهرهای ایران قابل مشاهده است .این افراد که بی گمان اجیر و فرمانبرند و با استفاده از ابزار مجهز دست به چنین مظالمی می زنند، اگر چه به ظاهر ناشناسند ولی در واقع شناسه اند. چه که اگر پشتیبان نداشتند چنین بی محابا دست به چنین اقداماتی نمی زدند یا لااقل دولت، یک بار هم که شده به شکایت بهاییان این ناحیه توجه می نمود ولی 18 بار تخریب در مدت 14 سال شاهد این مدعاست که این خرابکاریها سازمان یافته و رسمی یا به دستور افراد مسئول صورت می پذیرد.
تخریب گورستان بهاییان قائم شهر(درزی کلا)، سمنان و سنگسر، به مزایده گذاردن گورستان ایول ساری و تخریب گورستان خاوران تهران در بخشی که علاوه بر شهدای بهاییان اوائل انقلاب، تعداد زیادی از اعدامیان مجاهدین و فداییان خلق سال 68 را در خود جای داده بود، از دیگر موارد این ویرانیهاست.
رفتگان رفته اند اما حقوقشان را زندگان پاس خواهند داشت. حرف دل خامشان را
آنانکه گویایند در دادگاههای عدل و انصاف فریاد خواهند زد. به گمنامان بزدل بگو تا در تاریکی شب به تیشه زدنهای خود ادامه دهند ولی بدانند جای گودالهای نفرت و آزار که می کنند، جوانه های آزادی و حقوق انسانی خواهد رویید، هر چه عمیق تر، پربارتر با ریشه هایی ستبر.
برای اطلاع از موارد مرتبط می توانید به لینکهای زیر توجه کنید:
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/06/blog-post_10.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/02/blog-post_572.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/01/blog-post_23.html

هیچ نظری موجود نیست: