یکشنبه، آبان ۱۰

ربودن یک شهروند بهایی شیرازی!

بار دیگر یکی از شهروندان بهایی در شیراز توسط افرادی به ظاهر ناشناس، ربوده شد. روح الله رضائی شهروند بهائی شیرازی ، هنگامی که دراوّلین ساعات بامداد روز جمعه 8/8/1388 از محلّ سوخت گیری گاز ماشین شخصی اش به خانه باز می گشت ، توسط افراد ناشناس متوقّف و ربوده شد. این افراد وی را به محلی نا معلوم منتقل نمودند. این مرد 46 ساله در این محل مورد تهدید و توهین قرار گرفته و در یک اعدام نمایشی به دارآویخته شده است. این افراد، روح الله رضایی را در سرمای زیاد برهنه نموده و نقاط مختلف دست و سینه و پیشانی اش را با آتش سیگار سوزانده و سپس وی را در یکی از جادّه های اطراف شیراز رها ساخته اند.
این در حالیست که روح الله رضایی در اوایل انقلاب به علت اعتقاد به آیین بهایی یکی از طولانی ترین و دشوارترین حبسهای انفرادی را تحمل نموده است .
به نظر می رسد به علت فشارهای سازمانهای بین المللی در ارتباط با نقض حقوق بشر،دولت ایران روشهای دیگری را اتخاذ نموده است. نقاب" افراد ناشناس" یا " سربازان گمنان امام زمان" که بدون هیچ مانع و پیگیری به جنایت و خشونت مشغولند ، شیوه ای جدید برای پنهان نمودن چهره نقض حقوق بشر در ایران است.
افرادی که پزشک بهایی را در مطبش چاقو می زنند، نامه های رعب انگیز برای افراد می فرستند یا ایمیل می کنند و آنان را به قتل یا آزارتهدید می نمایند، اتوموبیل، منازل و مغازه های بهاییان را به آتش می کشند، آدم ربایی می کنند و حتی از محصول کشاورزی پیرمردی فقیر در گوشه ایران نمی گذرند.
چرا نیروهای امنیتی در پی رفع این ناامنی ها نیستند؟ گویا امنیت ملی را در ایجاد ناامنی برای خانواده های بهایی یا سایر دگر اندیشان یافته اند!

هیچ نظری موجود نیست: