سه‌شنبه، آبان ۱۲

در پی عیان چه می گردی؟

دستگیری در مشهد

در هجوم مامورین امنیتی به یکی از جلسات بهایی در منزل یکی از بهاییان مشهد ، دونفر بازداشت شدند.
این حمله که در شب دوشنبه 11 آبان ماه، صورت پذیرفت، منجر به دستگیری خانم سونیا احمدی و آقای قنواتیان گردید.
در این برنامه 15 مامور وارد جلسه شده و به تمام حضار اعلام نمودند که برنامه ضیافت* خود را ادامه داده و در ضمن، شروع به فیلمبرداری نمودند.
میهمانان ناخوانده هنگام خروج از منزل،آقای سیروس ذبیحی رادستبند زده و با خود به خارج از منزل بردند اما پس از مدتی از بردن وی پشیمان شدند.
از آنجا که حکم جلب به نام سونیا احمدی صادر شده بود و وی در جلسه حضور نداشت، مامورین به خانه نامبرده رفته و پس از تفتیش منزل، وی را به همراه آقای قنواتیان با خود بردند.
این مامورین به خانواده ها اعلان داشته اند که تنها برای 24 ساعت با این دو نفر کار دارند.بنابراین صدق گفته ایشان تا شامگاه سه شنبه 12 آبان ماه عیان خواهد شد.
این درحالیست که تا پیش از این تمام برنامه های ضیافت به نظر وزارت اطلاعات ایران می رسید؛اما پس از تعطیلی دیگر بار تشکیلات به فرمان دادستان کل کشور آقای دری نجف آبادی در اسفند ماه 87، دیگر هیچ جمعی مسئولیت فعالیتهای جامعه بهایی ایران را بر عهده ندارد و افراد به خودی خود به مراسم آیینی می پردازند. ضیافت نوزده روزه نیز یکی از این موارد است که به نظر می رسد چندیست با حساسیت مامورین امنیتی مواجه شده است.
نمونه بارز این حساسیت در دستگیری اخیر پیمان کشفی قابل مشاهده است که به علت تشکیل ضیافت در منزل خود مورد تهدید و سرانجام بازداشت واقع گردید.
جامعه بهایی ایران چیزی برای پنهان کردن ندارد؛ زیرا که اگر می خواست بنایش را بر دروغ و تقیه و ریا بگذارد، در زادگاه خود از تمام حقوق اولیه شهروندیش محروم نمی گشت.* ضیافت نوزده روزه یکی از گردهمایی بهاییان است که هر نوزده روز یک بار برگزار می شود. در این تجمع سه بخش عمده وجود دارد: بخش "روحانی" مخصوص خواندن دعا و مناجات و تفکر بر معانی آن، بخش "اداری" مربوط به مشورت درباره مسائل جامعه بهایی و پیشنهاداتی برای بهبود و رفع مشکلات و نیز پیشرفت روحانی و اجتماعی بهاییان و سایر مردم می شود. در نهایت بخش " اجتماعی "ست که با هدف عمده الفت و محبت و تحکیم ارتباط بین اعضای جامعه بهایی صورت می گیرد. ضیافت شامل همه اعضای جامعه بهایی می گردد و در آن فرصتی برای انتخاب مسئولین جامعه بهایی در سطح محلی وجود دارد. اما پس از انقلاب 57 ، تمام محافل انتخابی بهایی تعطیل گردید و در نتیجه این کارکرد ضیافت در ایران از دست رفت .بهاییان در 30 سال گذشته محلی برای برپایی مراسم خود نداشته اند زیرا که تمام اماکن آنان توسط دولت غصب گردید؛ بنابراین جلسات دعا، مشورت یا ضیافت را در منزل خود و با تعداد محدود برگزار می کنند.

هیچ نظری موجود نیست: