دوشنبه، آبان ۱۱

صدور حکم منیژه منزویان

کارنامه ایران در سال گذشته و امسال سیاه تر از سالهای گذشته به نظر می رسد. دستگیریهای پیاپی و فراگیر؛ از اقشار و افکار گوناگون، برخوردهای خشن و صدور احکام ناعادلانه از جمله موارد دوداندودی است که بر چهره حقوق بشر ایران نشسته است.
در راستای صدور حکم افرادی که به قید وثیقه آزاد شده بودند،حکم خانم منیژه منزویان اعلان گردید. وی پیش از این در خرداد ماه سال جاری در سمنان دستگیر شده بود. به موجب دادگاه برگزارشده به ریاست قاضی زنگویی، نامبرده به 3 سال و شش ماه زندان محکوم شده است.
اتهاماتی که دادگاه سمنان وی را به آن متهم داشته" اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ بهاییت" و " عضویت در تشکیلات مخالف نظام و وابسته به بهاییت" است.
شایان ذکر است که منیژه منزویان پیش از تعطیلی مجدد تشکیلات در اسفند ماه87، عضو خادمین سمنان بوده ولی در زمان دستگیری هیچ سمتی نداشته است.
منیژه منزویان به حکم خود اعتراض نموده و درخواست تجدید نظر نموده است.
این در حالیست که پیش از این نیز خانم صهبا رضوانی(فناییان) با همین اتهامات بی اساس به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم گردیده و درخواست تجدید نظرش توسط دادگاه رد شد. وی در حال حاضر در اوین تهران زندانی ست و مدت محکومیت خویش را سپری می کند.
شگفت است که دولت ایران ادعا می کند هیچ کس را به جرم اعتقاد به باور یا مذهب خاصی زندانی نمی نماید اما هر روز بر آمار بهاییانی که بی دلیل و تنها به علت باور دینی یا خدمات اجتماعی راهی زندان می شوند، افزوده می شود.

هیچ نظری موجود نیست: