یکشنبه، آبان ۱۷

فغان وحشت به جای باران رحمت!

باران می بارد تند و بر شیروانی ها پای می کوبد. اما این بار باران رحمت نیست که بر خانه شهروند بهایی بابلی می کوبد، فغان وحشت و ناامنی ست که با یورش مامورین امنیتی، منزل پژمان نیکونژاد را می کاود.
مامورین اطلاعات در 30 مهر ماه منزل پژمان نیکونژاد را مورد تجسس قرار داده و کتب، سی و دی و عکسهای مربوط به آیین بهایی را با خود بردند.
در ضمن نامبرده نیز توسط نیروهای امنیتی برای ساعاتی بازداشت و مورد پرسش قرار گرفت و نزدیک به 2 ساعت بعد آزاد شد.
این در حالیست که دامنه هجوم به بهاییان شهرهای شمالی کشور و به خصوص استان مازندران در حال گسترش است. دستگیری، تفتیش های گسترده منازل و برگزاری سمینارهایی بر ضد آیین بهایی در این استان، خبر از اجرای سیاستهای خاص دولت برای بهاییان این ناحیه دارد.

هیچ نظری موجود نیست: