جمعه، آبان ۲۹

دستگیری دگر بار علی بخش بذرافکن

علی بخش بذرافکن ساعت 9 صبح دوشنبه 1388/08/25 برای بار دیگر بازداشت گردید. این بازداشت در پی بازرسی منزل ایشان در 1388/08/09 و چندین بار احضار وی به اداره اطلاعات شهر یاسوج صورت گرفت. ظاهرا به فرزند ایشان که پیگیر وضعیت پدر خود می باشد گفته شده که باید به دادستانی مراجعه نمایند.
وضعیت علی بخش بذرافکن همچنان نا معلوم است بنا بر اطلاع واصله، نامبرده در انفرادی به سر می برد و هنوز اجازه ملاقات ندارد. به نظر می رسد هنوز اتهام وی مشخص نیست و با وجود مراجعات مکرر خانواده جهت کسب اطلاع از وضعیت ایشان، مسئولین مربوطه از پاسخ روشن طفره می روند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

در تاریخ 3/9/88 اجازه ملاقات به خانواده مسجون داده شد.و از وضعیت وی اطلاع به عمل امد. نیز اتهام ایشان تبلیغ و شرکت در جلسات غیر قانونی ذکر شده. تاریخ برگزاری دادگاه 16/9/88 ذکر شده است. هم زمان با دستگیری اقای علی بخش بذرافکن دو تن از شاگردان ایشان(که هر دو مسلمانند) نیز به همین اتهام در بندند.