سه‌شنبه، آبان ۱۲

خبر تکمیلی درباره دستگیری اخیر در یاسوج

در روز شنبه 10 آبان ماه، 3 تن از نیروهای امنیتی به منزل علی بخش بذرافکن هجوم آورده و پس از تفتیش منزلِ وی و پسرش اقدام به دستگیری او نمودند.
علی بخش بذرافکن در 11 شب همان روز آزاد شده اند اما هر روز 9 صبح مورد بازجویی قرار می گیرند.
روند بازجویی های او در 10 آبان از 9 صبح تا 19.30 غروب و 11 آبان ماه از 9 صبح تا 14.30 بوده است.
در ضمن روز بازجویی بعدی چهارشنبه 13 آبان تعیین شده است.
نامبرده پیش از این نیز چندین بار به علت اعتقاد به آیین بهایی زندان و تبعید شده اند.
درباره خبر دستگیری علی بخش بذرافکن می توانید به این لینک توجه نمایید:
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/11/blog-post.html

هیچ نظری موجود نیست: