پنجشنبه، بهمن ۲۲

دستگیریهای بیشتر بهاییان چند ساعت مانده به 22 بهمن!


هنوز خبر دستگیری های بامدادی 6 تن از بهاییان به گوشها نرسیده بود که 3 شهروند بهایی دیگر در تهران دستگیر شدند. ترانه قانونی و نغمه قانونی 18 و 19 ساله در منزل خود حدود ساعت 8 شب 21 بهمن ماه بازداشت شده و به مکان نامعلومی برده شدند. ریاض فیروزمندی نیز یکی دیگر از دستگیر شدگان در این روز است.
هنوز علت دستگیری این 3 جوان از سوی مقامات دولتی عنوان نشده است.

هیچ نظری موجود نیست: