جمعه، بهمن ۳۰

آزادی 3 تن از بازداشت شدگان

در روزهای اخیر تعدادی از بازداشت شدگان بهایی با قید وثیقه آزاد شدند. بهمن یزدانی و وصال محمدی دوتن از این افرادند که در 5 بهمن ماه در مشهد دستگیر شدند و منزل و محل کارشان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. آزادی بهمن و وصال با قید وثیقه 50 میلیون تومانی صورت گرفت.

در ضمن روز گذشته 28 بهمن ماه، شاهد آزادی ریاض فیروز مندی از دستگیر شدگان روز 21 بهمن ماه بوده ایم.

هیچ نظری موجود نیست: