شنبه، اسفند ۸

سمنان در دود وآتش!

نامه های تهدید آمیز، شکستن شیشه و آتش زدن خانه و مغازه در نیمه شبهای سمنان! این است حقوق مساوی * با سایر شهروندان ایرانی که به بهاییان سمنان ارزانی می شود.

برای یازدهمین بار در نیمه شب 27 بهمن، منزل یحیی هدایتی مورد هجوم افرادی(به ظاهر) ناشناس قرار گرفت. این افراد، مغازه اکبر پورحسینی را نیز در این شب طعمه آتش نمودند و خسارت آفریدند.

پیش از این نیز 10 مرتبه شیشه منزل یحیی هدایتی در نیمه های شب به ضرب سنگ شکسته شد و شیشه اتوموبیل او نیز آسیب دید در حالیکه نامه ای در آن قرار داشت که بیان می داشت تمام این آزارها به علت " بهایی" بودن وی صورت می گیرد.

این مردم آزاران، شیشه های منزل اکبر پور حسینی را نیز در شبانگاهان تاسوعا و عاشورا مورد هجوم قرار دادند و تابلوی مغازه اش را نیز تخریب کردند. بار دیگر در 2 تیر ماه مغازه نامبرده توسط همین افراد، به آتش کشیده شد؛ ولی خودِ آتش افروزان پس از ایجاد خسارت، محل را ترک نمودند.

شگفت است که یحیی هدایتی و اکبر پور حسینی، مراتب اعتراض و شکایت خود را به مقامات مسئول و حتی قضایی کشور ابراز داشتند و طی نامه ای به دادستان کل کشور (در آن زمان) آقای دری نجف آبادی خواستار پیگیری و رسیدگی به شرایط ناامن زندگی خود شدند؛ اما تنها نتیجه، تشدید آزار و فشار بر ایشان بوده است.
چه کسی مسئول این ناامنی هاست؟ آیا دولت ایران که پس از انتخابات، هزاران نفر را با نام آشوب گر و بر هم زننده امنیت کشور دستگیر کرده و مورد شکنجه قرار داده، از دستگیری مشتی اوباش عاجز است یا ...؟


* چندی پیش نماینده ایران محمد جواد لاریجانی در نشست حقوق بشر سازمان ملل اعلام داشت که بهاییان از تمام حقوق خود برخوردارند و دارای حقوق مساوی با سایر شهروندان ایرانی می باشند و هر گونه آزار و نقض حقوق بشر درباره ایشان را رد کرد.

هیچ نظری موجود نیست: