دوشنبه، بهمن ۱۹

جلسه دوم دادگاه یاران ایران


دومین جلسه دادگاه 7 مدیر پیشین جامعه بهایی ایران در روز گذشته 18 دی ماه برگزار گردید. این بار نیز دادگاه به صورت غیر علنی برپا شد و خانواده این 7 نفر از حضور در دادگاه محروم بودند ولی دو وکیل مدافع ایشان خانم مهناز پراکند و آقای اسماعیل زاده حضور داشتند.
هنوز تاریخ دیگری برای جلسه دادگاه بعدی تعیین نشده است.
جمال الدین خانجانی، سعید رضایی، فریبا طائفی، وحید تیز فهم، عفیف نعیمی و بهروز توکلی از 25 اردیبهشت 87 در زندان به سر می برند. مهوش ثابت نیز در 15 اسفند ماه 86 در مشهد دستگیر شد. این افراد بیش از 4 ماه را در انفرادی سپری کردند، تا یک سال پرونده ایشان به وکلای مدافع تسلیم نشد واینک نزدیک به دو سال است که بی محاکمه در شرایطی بسیار سخت در زندان اوین به سر می برند.

هیچ نظری موجود نیست: