یکشنبه، اسفند ۹

عدم جواز دفن در سمنان

چندین روز از درگذشت خانم نبیلی در سمنان می گذرد اما مسئولین این شهر جواز دفن نامبرده را صادر نمی کنند.
این خانم بهایی در 26 بهمن ماه، رخت از این سرا کشیده اما عجب است که جسمش هنوز اجازه خاک سپاری نیافته است.

هیچ نظری موجود نیست: