یکشنبه، اسفند ۹

دستگیری بهاییان شهر کرد

بار دیگر مامورین امنیتی، ناامنی آفریدند؛ این بار در شهر کرد.
در 28 بهمن ماه چند تن از مامورین اطلاعات به منزل نبی الله موقن، از شهروندان بهایی شهرکرد یورش برده و پس از توقیف کامپیوتر، کتابهای مربوط به آیین بهایی و نیز گوشی موبایل، اقدام به دستگیری وی، همسرش مهسا گلزار، فرزند خردسالشان و نوید صادقی نمودند.

ساعاتی بعد موبایل و کودک به خانواده برگردانده شدند اما 3 نفر دیگر تا 1 اسفند ماه در بازداشتگاه این شهر به سر بردند و در این روز به قید وثیقه آزاد شدند.

اگر به گفته مسئولین علت دستگیری این افراد، اعتقاداتشان به آیین بهایی نیست و مسائل فرقه ای!!!! در کار است، چرا کتب بهایی و وسایلی که کاملا در ارتباط با آیین بهایی ست ضبط می شود؟
چرا در موارد بازجویی و گاهی هنگام هجوم به منازل، به بنیانگذار آیین بهایی و سایر افراد مورد احترامشان، ناسزاگفته می شود و با بی حرمتی و کلمات رکیک از ایشان یاد می شود یا عکسهایشان پاره می گردد؟.

هیچ نظری موجود نیست: