چهارشنبه، تیر ۲۱

دستگیری خشایار و شایان تفضلی و سینا اقدسی زاد

صبح امروز 21 تیرماه 91، نیروهای امنیتی مشهد به منازل خشایار و شایان تفضلی و نیز سینا اقدس زاده یورش برده و اقدام به دستگیری این شهروندان بهایی نموده اند.
پیشتر شایان تفضلی، در روز جمعه ۲۸ بهمن ماه ۹۰ توسط نیروهای امنیتی مشهد بازداشت شد. این دستگیری در پی یورش نیروهای امنیتی به یک نمایشگاه کارهای دستی که توسط نوجوانان بهایی برگزار شده بود، صورت گرفت که در طی آن 8 شهروند بهایی دستگیر شدند. 

هیچ نظری موجود نیست: