دوشنبه، تیر ۱۲

احکام نهایی چند تن از شهروندان بهایی سمنانپیرو اعلان رای دادگاه تجدید نظر سمنان، رای نهایی الهام روزبهی و ترانه ترابی اعلام شد. بر اساس این رای، الهام روزبهی به تحمل 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده است؛ وی در دادگاه بدوی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. قابل ذکر است که این شهروند بهایی دارای نوزادی 9 ماهه است.
افزون بر این، ترانه ترابی از دیگر شهروندان بهایی سمنان در دادگاه بدوی به تحمل 5 سال و 10 ماه حبس محکوم شده بود، که این رای در دادگاه تجدید نظر به 10 ماه حبس تعزیری تقلیل یافته است. وی دارای نوزادی 14 روزه است. این در حالی ست که همسر ترانه ترابی، عرفان احسانی نیز چندی پیش بازداشت شده است و دادگاه وی در 7 خرداد ماه 91 برگزار گردید. این شهروند به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و نیز "تبلیغ بهاییت" محکوم شده است.

 
* تصویر متعلق است به ترانه ترابی

.

هیچ نظری موجود نیست: