شنبه، مرداد ۷

فراخواندن دو مادر بهایی با فرزندان شیرخواره به زندان سمنان: ترانه ترابی و زهره نیک آیین


 
دو نفر دیگر فراخوانده شدند به زندان؛ نه بیش از دو نفر و شاید دادن اعداد تنها واقعیت را مه آلود کند. دو شیرخواره یا دو مادر یا دو خانواده یا هزاران دل یا بهتر است هیچ از عددها نگوییم. گاه اعداد تنها رنج و بیداد را به آمار مبدل می کنند.
ترانه ترابی، شهروند بهایی سمنان با داشتن فرزند شیرخواره یک ماهه زودرس باید 20 ماه را در زندان سمنان سپری کند؛ تنها به جرم اعتقادش به باوری متفاوت. همسر وی عرفان احسانی در اواخر دوران بارداریش بازداشت شد و او نیز منتظر اعلام حکم خویش است. بارمان این نوزاد یک ماهه که از دنیایی بی رنگ و پاک به این دنیای آلوده و پر بیداد ما قدم گذارده، محکوم است 20 ماه را در زندان سمنان سپری کند و یا از مادرش جدا بماند.
هم زمان زهره نیک آیین از دیگر زنان بهایی سمنان با وجود داشتن نوزادی 5 ماهه به نام رسام برای گذران 23 ماه حبس تعزیریش به زندان سمنان فراخوانده شده است. 
به گزارش خبرگزاری هرانا، شرایط زندان سمنان برای کودکان بسیار نامناسب است و زندانیان از کمبود امکانات بهداشتی و تغذیه و نیز محل نگهداری رنج می برند.

* تصویر سمت راست متعلق است به رسام پنج ماهه فرزند زهره نیک آیین
تصویر سمت چپ متعلق است به بارمان یک ماهه فرزند ترانه ترابی و عرفان احسانی

هیچ نظری موجود نیست: