یکشنبه، آبان ۱۷

اخراج در زنجان

در ادامه اخراج دانشجویان بهایی، مهرداد داراب نجف آبادی، از ادامه تحصیلات خویش باز ماند. وی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی کار واحد خرم دره( استان زنجان)بود و به علت اعتقاد به دیانت بهایی، در آغاز سال تحصیلی 1388-1389 اخراج گردیده و مدارک و مخارج ثبت نامش به وی باز گردانده شد.
موسسه آموزش عالی کار، موسسه ای غیر انتفاعی و غیر دولتی ست و قوانین و مقررات آن به تصویب شورای عالی انقلای فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است.

هیچ نظری موجود نیست: