جمعه، فروردین ۲۱

دستگیری یک دختر بهایی در همدان


صبح روز شنبه 15 فروردین ماه ، صهبا خادمی در مسیر خانه خواهرش در همدان توسط چند لباس شخصی دستگیر می شود.وی هنگام پیاده شدن از اتومبیل توسط چند نفر، مورد بازجویی قرار می گیرد و سپس به مکانی نامعلوم برده می شود. تا کنون نیز از او اطلاعی به دست نیامده.
قابل ذکر است که مدتی پیش نیز مامورین اطلاعات طی تماسی تلفنی از وی خواسته بودند که خود را به اداره اطلاعات معرفی نماید اما وی از این کار سرباز می زند. پیش از این نیز مامورین اطلاعات در اسفند ماه سال گذشته به منزل وی رفته و مقداری وسایل و کتاب به همراه خویش می برند ولی از آنجا که صهبا خادمی در همدان نبوده قادر به دستگیری او نمی شوند.
بی شک دستگیری دختری 24 ساله و بردن او به مکانی نامعلوم در شرایطی نا متعادل برای خانواده او بسیار سخت و ناگوار خواهد بود و نشانیست که بر پیشانی آنانکه جای آرامش و امنیت، اضطراب و نا امنی را بر ایرانیان هبه می کنند، مهر شده است.

هیچ نظری موجود نیست: