جمعه، فروردین ۲۸

به کدام مذهب است این؟

سمنان شهریست که بهاییانش چندیست از زوایای گوناگون مورد آزار و اذیت دولتی و افراد ناشناس قرار گرفته اند. آقای مرتضی حمیدی در اوایل اسفند 87 توسط مامورین وزارت اطلاعات سمنان دستگیر شد. منزل وی نیز پیش از این در تاریخ 25 آذر ماه
همزمان با هجوم گسترده مامورین وزارت اطلاعات به منزل 20 نفراز بهائیان سمنان،
مورد بازرسی قرار گرفته بود. اتهام مرتضی حمیدی داشتن کتب و جزوات بهائی و ارتباط با بهائیان عنوان شده است. قابل ذکر است که پدر بزرگ و بسیاری از فامیلها و بستگان آقای حمیدی بهائی بوده و بنابراین در اختیار داشتن متون بهائی و ارتباط با بهائیان توسط ایشان به هیچوجه دور از انتظار نیست.
پیگیری های مکرر خانواده ایشان جهت آزادی وی بدون نتیجه ماندو ایشان همچنان بلا تکلیف در زندان بسر میبرند. مطلب دیگر آنکه آقای حمیدی و خانواده ایشان از طرف وزارت اطلاعات تحت فشار و تهدید قرار گرفته اند تا از چند نفر از شهروندان بهائی سمنان به بهانه تبلیغ آنها و فرزندانشان شکایت نمایند و با این روش مسئولین بتوانند مفر قانونی جهت آزار و اذیت بهائیان سمنان برای خود فراهم کنند.
چه کسی باور می کند که ما در قرن بیست و یکم در کشوری به ظاهر متمدن زندگی می کنیم؟ وقتی دیگر خانه، حریم خصوصی نیست؛ همیشه سایه هایی مزاحم و سنگین در پی اند و موشهایی که در دیوارهای آسایش جا خوش کرده اند. هنوز در قرن بیست و یکم در این مرز و بوم،آدمیان حق خواندن آنچه دوست دارند بدانند را ندارند و پیش از چیدن کتابخانه هایشان در خانه باید مجوز بگیرند!

هیچ نظری موجود نیست: