یکشنبه، اردیبهشت ۶

آزادی دو شهروند بهایی در شیرازخانم هاله هوشمندی و آقای افشین احسنیان در پنجشنبه 3 اردیبهشت ماه به قید وثیقه آزاد شدند. خانم هوشمندی دو روز پیش از عید، دستگیر شد و در این مدت با ناراحتی قلبی شدیدی دست در گریبان بود که توسط مسئولین زندان رسیدگی نشد. آقای افشین احسنیان نیز توسط اطلاعات شیراز در تاریخ 19 فروردین دسنگیر و مورد بازجویی قرار گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: