دوشنبه، فروردین ۳۱

تفریح موتور سواران در نیمه شبهای سمنان!

چندیست که شهروندان بهایی سمنانی از سوی همشهریان خود مورد هجوم و آزار قرار می گیرند.در طی 5 ماه گذشته، یورش به منازل، دستگیری، شعارنویسی، پرتاب کوکتل مولوتوف، توهین و تهدید در مدارس، برگزاری سمینارهای تحریک کننده بر ضد آیین بهایی و سخنرانی امام جمعه سمنان به منظور اخراج بهاییان از سمنان صورت پذیرفته.
در ادامه این آزارها که هر روز دامنه آن بیشتر می گسترد، منزل یحیی هدایتی ازتاریخ 20 تا 27 فروردین ماه، 3 مرتبه مورد حمله واقع گردید.افراد ناشناسی! سوار بر موتور در نیمه شبها با پرتاب سنگ موجب شکستن شیشه منزل وی گردیده اند که در یک مورد سبب شکستن شیشه اتاق مادربزرگ 80 ساله این خانواده شده است و البته به وی آسیبی نرسیده .
این در حالیست که روز به روز فضای ناامن و اضطراب آوری بر شهروندان بهایی تحمیل می شود تا آنان را مجبور به ترک وطن خویش سازند.
آیا مسئولین سمنان قادر به دستگیری عده ای خرابکار که شب و نیمه شب خواب و قرار را از چشم برخی از ایرانیان ربوده اند، نیستند؟ یا آنکه آنان نیز آشنایشانند؟

هیچ نظری موجود نیست: