دوشنبه، فروردین ۳۱

تهدید و تعهد

هنوز تعطیلات نوروزی پایان نیافته، نیروهای اطلاعات شروع به آزار و اذیت بهاییان نمودند. در همین راستا در مشهد، شهری که در آن "جلایر وحدت" و " سیما اشراقی" بدون تفهیم اتهام در زندان به سر می برند، 10 شهروند بهایی به وزارت اطلاعات احضار شدند.طی یک هفته و به طور متناوب از 16 تا 23 فروردین، ناهيد قديري ، نسرين قديري ، رزيتا واثقي ، هومن بخت آور ، نورا نبيل زاده ، داور نبيل زاده ، كاويز نوزدهي ، مهسا اقدسي زاده، رويا رجبيان وسیروس ذبیحی به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار گردیدند و از آنها خواسته شد تا تعهدکتبی دهند در هیچ فعالیت مربوط به آیین بهایی و حتی شرکت در مراسم مذهبی خود شرکت نجویند ولی ایشان از امضای چنین تعهدی سرباز زدند ؛ چه که آن را گامی دیگر برای محدودیت حقوق شهروندی بهاییان در ایران می دانستند.
پس از انقلاب اسلامی بسیاری از حقوق حقه بهاییان غصب شد؛ از جمله حق تحصیلات دانشگاهی ، اشتغال در ادارات دولتی و بسیاری از مشاغل آزاد و خصوصی، اخذگذرنامه، ثبت ازدواج و طلاق حقوق بازنشستگی و ... تا آنکه بر اثر استقامت و پیگیریهای بهاییان در داخل و خارج از کشور برخی از این حقوق از دست رفته مانند ثبت ازدواج و طلاق( آن هم در بعضی دفترخانه ها)و اخذ گذرنامه، به دست آمد. اما احضار و تهدید این 10 شهروند مشهدی تنها به منظور شروع محدودیتهای جدیدی بر بهاییان و منزوی نمودن جامعه بهایی صورت گرفته بنابراین ایشان نیز از دادن چنین تعهدی امتناع ورزیدند.

هیچ نظری موجود نیست: