شنبه، فروردین ۲۲

دستگیری دیگر در همدان!


نوبت همدان است. این دمل ظلم در تمام اعصاب و شریان این مرز و بوم تسری یافته و هرروز در جایی می ترکد. روز گذشته شنبه 22 فروردین ماه دختری دیگر از همدان بازداشت می شود .منزل سرور سروریان دختر 25 ساله- در ظهر روز گذشته توسط نیروهای اطلاعات مورد تجسس قرار می گیرد و خود وی نیز به همراه آنان به مکانی نامعلوم برده می شود و تا کنون اطلاعی از او موجود نیست.

هیچ نظری موجود نیست: