یکشنبه، فروردین ۱۵

آرتین غضنفری به خانه بر گشت!


آرتین غضنفری پس از 90 روز در عصر روز 14 فروردین ماه از زندان اوین آزاد شد. وی با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی، ساعت 4 بعد از ظهر روز گذشته توانست به آغوش خانواده اش باز گردد. به گفته مسئولین، دادگاه این شهروند بهایی در روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه به طور انفرادی برگزار خواهد شد.
در ساعات گوناگون 13 دی، 13 تن از بهاییان تهران دستگیر شدند که سه نفر از آنها در همان روز پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند اما 10 نفر دیگر مدتی را در زندان اوین و رجایی شهر سپری نمودند؛ آرتین غضنفری نیز یکی از آنها بود.
وی چند روز پیش از عید به بند 350 اوین منتقل شد؛ جایگاه زندانیان سیاسی بلاتکلیف. با آزادی آرتین غضنفری،از 10 بهایی بازداشت شده در 16 دی ماه، تنها پیام فناییان در زندان اوین به سر می برد و دیگران به صورت مشروط و با قید وثیقه آزاد شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: