چهارشنبه، اردیبهشت ۸

دستگیری فواد خانجانی


به گزارش هرانا،فواد خانجانی از شهروندان بهایی تهران در روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
دستگیری این جوان 20 ساله در شرایطی صورت می گیرد که در 4 ماه گذشته پدر او نیکی خانجانی و خواهرش لوا خانجانی(مبشر) و همسر خواهرش بابک مبشر، بی دلیل دستگیر شدند و با قید وثیقه های سنگین به صورت مشروط آزاد گردیدند. در ضمن نامبرده نوه جمال الدین خانجانی یکی از 7 مدیر جامعه بهایی ست که 2 سال بدون هیچ حکم و اتهام اثبات شده ای در شرایط سخت زندان اوین به سر می برند.
دستگیری اعضای خانواده خانجانی و به طور کلی دستگیری های خانوادگی که روز به روز بر تعدادش افزوده می شود، به منظور فشار بیشتر و شکننده نمودن روحیه زندانی یا افراد آزاد خانواده صورت می گیرد. دولت ایران در این خیال خام است که با این دستگیری های ناعادلانه و ایجاد تنش و اضطراب، می تواند، جامعه بهایی ایران و در پی آن سایر دگر اندیشان را مورد تهدید ، آزار ، فرار و تسلیم قرار دهد.
از دید مسئولین ایران، جامعه بهایی این سرزمین میدانی برای آزمون و شیوه های گوناگون آزار و شکنندگی یک جامعه اقلیت است که قصد دارد دامنه خود را بگسترد .

*تصویر مربوط به فواد خانجانی و لوا خانجانی است.

هیچ نظری موجود نیست: