جمعه، اسفند ۲۱

آزادی چند تن از دستگیر شدگان 21 بهمن ماه

هنوز 21 بهمن سپیده نزده بود که ماموران بر درها کوفتند و این هجوم تا شبانگاه این روز ادامه یافت. آن روز 14 تن از بهاییان در تهران دستگیر شدند ولی این روزها کمی بوی عید و چمنزار آزادی به مشام می رسد.
تا امروز 13 نفر از ایشان آزاد شده اند. ریاض فیروز مندی، شیدا یوسفی، آریا شادمهر، ترانه قانونی، نغمه قانونی، منا میثاقی(هویدایی)، پدرام سنایی، هوتن سیستانی،بشیر احسانی، ماریا جعفری(احسانی)، رومینا ذبیحیان، اشکان بصاری و سیمین مختاری از جمله آزاد شدگان هستند.
از این میان نیکی خانجانی هنوز در زندان به سر می برد. پیش از این نیز دختر وی لوا خانجانی را در روز 13 دی ماه و بابک مبشر (داماد وی) را در 12 دی به همراه 11 تن دیگر دستگیر نمودند. از آن میان 3 نفر همان روز اول پس از بازجویی آزاد شدند اما 10 فرد دیگر روزها در زندان اوین و رجایی شهر سپری کردند.
در 9 و 10 اسفند ماه تعدادی از ایشان به قید وثیقه آزاد شدند؛ اما مهران روحانی، آرتین غضنفری، بابک مبشر و پیام فناییان هنوز در بندند.
این در حالیست که پیش از این قرار بود آرتین غضنفری در 11 اسفند با قرار وثیقه آزاد شود اما تاکنون خبری از آزادی وی در دست نیست.
پیام فناییان چندین بار با خانواده اش ملاقات داشته است و بابک مبشر نیز در حالیکه بستگانش از روز گرفتاری او را ملاقات نکرده بودند، روز گذشته با پدر و مادر و همسرش دیداری تازه کرد.

هیچ نظری موجود نیست: