شنبه، اسفند ۱۵

دستگیری گودرز بیدقی در سنگسراین بار ، موج بیداد بر ساحل سنگسر(مهدی شهر)فروکوفت.
سحرگاه دوشنبه10 اسفند،4 مرد و یک زن از مامورین امنیتی به منزل گودرز بیدقی در سنگسر هجوم بردند. این 5 نفر پس از بازرسی کل منزل و ضبط تعداد زیادی از کتب و تصاویر مربوط به آیین بهایی، کتابهای معمولی، آلبوم خانوادگی، و کامپیوتر شخصی، اقدام به دستگیری این مرد 60 ساله نمودند.
مامورین اطلاعات به این آزار بسنده نکردند و پس از دو ساعت، به تفتیش محل کسب گودرز بیدقی در سمنان(15 کیلومتری سنگسر) نیز پرداختند و سپس این شهروند سنگسری را به بازداشتگاه سمنان منتقل نمودند.
تمام این فشارها در شرایطی صورت می گیرد که این مرد میان سال با بیماری شدید قند خون دست و پنجه نرم می کند و پس از 5 روز از دستگیری وی هیچ اطلاعی از محل و شرایط او در دست نیست.

ظلم گسترده ای که تمام اعصاب و شریان ایران را در گیر کرده، در برخی اندام این وطن بیشتر درد می آفریند. از 25 آذر 87 طی هجوم گسترده به منازل 20 خانوار بهایی سمنان و دستگیری صهبا رضوانی، فشار آشکار بر جامعه بهایی سمنان و سنگسر خود را عیان کرد.
دستگیری ها و یورشهای فراگیر، محکومیتهای ناعادلانه و بلند مدت به دستگیر شدگان، تخریب گورستان بهاییان در این محل و عدم جواز دفن درگذشتگان، آتش زدن منازل، مغازه ها، محصولات کشاورزی، شکستن شیشه خانه واتوموبیل ها، بر هم زدن جشن عروسی و ایجاد ارعاب و وحشت، برگزاری سمینارهای تحریک کننده بر ضد آیین بهایی در این شهر و نگاشتن شعارهای توهین آمیز بر دیوار منازل بهاییان این محل، شواهدی بر این ستم آشکار است.

۱ نظر:

جهانگیر گفت...

بهائیان در سراسر دنیا خیرخواه عالم انسانی هستند بهائیان پیام صلح و دوستی را به تمام انسانها تقدیم میکنیم و آرزو دارند که عداوت و دشمنی بین ادیان و نژادها به محبت و یگانگی تبدیل گردد و برای رسیدن به این هدف حاضرند از جان و مال خود بگدرند (جهانگیر)