دوشنبه، اسفند ۱۰

صدای پای آزادی!پس از گذشت 57 روز از دستگیری 10 بهایی بازداشت شده در 13 دی ماه، 5 تن از ایشان آزاد شدند.یک نفر دیگر از دستگیر شدگان 21 بهمن ماه نیز همراه 5 نفر دیگر بود.
پیش از این نیکاو هویدایی، در روز 9 اسفند ماه به قید وثیقه از زندان رهایی یافت. روز گذشته 10 اسفند ماه نیز ابراهیم شادمهر، زاوش شادمهر، فرید روحانی، لوا خانجانی، ژینوس سبحانی و منا میثاقی(هویدایی)(از بازداشت شدگان 21 بهمن) با قید وثیقه از زندان رجایی شهر آزاد شدند.
آرتین غضنفری از دیگر بازداشت شدگان 13 دی ماه، قرار است امروز 11 اسفند، با گذاردن وثیقه، آزاد گردد.
در حال حاضر بابک مبشر، مهران روحانی و پیام فناییان از دستگیر شدگان 13 دی ماه هنوز در زندان به سر می برند.
با آزادی این افراد، تعداد آزاد شدگان زندانیان 13 دی به 7 نفر و 21 بهمن به 6 نفر خواهد رسید. تا کنون 13 نفر از 24 بازداشتی اخیر تهران آزاد شده اند و هنوز 11 نفر دیگر در حبس به سر می برند.

*تصاویر
بالا راست به چپ: نیکاو هویدایی، منا میثاقی، لوا خانجانی
پایین راست به چپ: زاوش شادمهر، ژینوس سبحانی، آرتین غضنفری

هیچ نظری موجود نیست: