دوشنبه، اردیبهشت ۱۳

آزادی نوید خانجانی!


نوید خانجانی از شهروندان بهایی اصفهان با قید وثیقه آزاد شد. وی عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی بود و خودش نیز به علت اعتقاد به آیین بهایی از ادامه تحصیل محروم مانده بود.
پیش از این مامورین امنیتی، نامبرده را در 11 اسفند ماه دستگیر نمودند. وی مدتی را در سلول انفرادی و در بند متعلق به سپاه در زندان اوین به سر برد.
این عضو سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر در 13 اردیبهشت ماه 89 با قید وثیقه از زندان اوین آزاد گردید.
فردای روز دستگیری نوید خانجانی، منزل 5 تن از بهاییان فعال در زمینه حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی کاویده شد. مامورین از یافتن سپهر عاطفی و حسام میثاقی در اصفهان عاجز ماندند اما منازلشان را مورد تفتیش قرار دادند. سما نورانی در شیراز و ایقان شهیدی در کرمانشاه دستگیر شدند و به خانه درسا سبحانی در ساری نیز یورش برده شد. نوید، ایقان و سما فعال در زمینه مبارزه با تبعیض تحصیلی بودند و درسا سبحانی عضو کمپین یک میلیون امضای زنان.
تاکنون 3 تن از این جوانان به قید وثیقه آزاد شده اند اما ایقان شهیدی هنوز در زندان اوین محبوس است.

هیچ نظری موجود نیست: