یکشنبه، اردیبهشت ۲۶

بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران

وزرات امور خارجۀ ایالات متحده
دفتر سخنگو
برای انتشار فوری 14 مه 2010
بیانیۀ فیلیپ کراولی
دستیار وزیر امور خارجه در امور عمومی
سخنگو
آزار اقلیت های مذهبی در ایران
ایالات متحده از بابت آزار مستمر بهاییان و دیگر جوامع متعلق به اقلیت های مذهبی درایران عمیقاً نگران است.
امروز یاد آور دومین سالگرد زندانی کردن هفت تن از رهبران بهایی است. با آنکه از ژانویۀ 2010 تا کنون سه جلسۀ رسیدگی به پروندۀ آنها تشکیل شده، هیچ تاریخی برای جلسۀ دیگری تعیین نگردیده است و آنها همچنان از دسترسی به وکلای مدافع خود محرومند. ایالات متحده ادامۀ اقامت آنها را در زندان به عنون نقض تشریفات قانونی قویّاً محکوم می کند و از ایران عمل به تعهدات خود را طبق کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی خواستار است.
در جریان بازنگری سرتاسری اداوری (UPR) در شورای حقوق بشر در فوریۀ 2010، ایران به رعایت حقوق بین المللی متهعد شد و گوناگونی قومی و مذهبی خود را خاطر نشان ساخت. با این همه ما از این که دولت ایران به صورت علنی توصیۀ UPR را دایر بر پایان دادن به روا داشتن تبعیض علیه جامعۀ مذهبی بهایی رد کرد، دلسرد شدیم. ما یکبار دیگر همراه با جامعۀ بین المللی مُجدانه از ایران عمل به تعهداتش را در حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی همۀ شهروندان خود خواستاریم.

هیچ نظری موجود نیست: