پنجشنبه، اردیبهشت ۱۶

اعلام حکم علی احسانی


در ادامه اعلام حکم تعدادی از بهاییان در سراسر ایران، دادگاه تجدید نظر علی احسانی برپا شد. این دادگاه، علی احسانی شهروندی بهایی اهل سمنان را به 2 سال حبس تعزیری و نیز دو سال تبعید محکوم کرده است.
پیش از این در سال گذشته مامورین اطلاعات نامبرده را دستگیر کردند و وی مدتی را در زندان سمنان سپری نمود و به قید وثیقه 50 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد.
واینک بیداد حکم می راند و زیر حکم بی گناهان امضا می کند و آنچه در این بی دادگاهها محاکمه می شود عدالت است، عدالتی که هر روز در گوشه و کنار این آب و خاک بر دار می شود.

هیچ نظری موجود نیست: