دوشنبه، اردیبهشت ۲۰

آزادی فواد خانجانی!

فواد خانجانی روز گذشته از زندان اوین آزاد شدند. وی در 19 اردیبهشت ماه به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.وی پیش از این در 7 اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شده و 12 روز را در زندان اوین سپری نمود.فواد ششمین عضو از خانواده خانجانی بود که در ماههای اخیر دستگیر شد. پیش از این نیز وی را چندین بار مورد بازجویی قرار داده بودند.

هیچ نظری موجود نیست: