پنجشنبه، اردیبهشت ۳۰

گزارشی از تبعیض دولت ایران درباره دانش آموزان بهایی!


یک قدم دیگر پیش می آیند. حقوق بیشتری را زیر پاهای خویش لگد مال می کنند. مرز های تبعیض را پررنگ تر می کنند؛ این مرز خردسال و سالخورده نمی شناسد ولی بار دیگر تیر زهرآگین اش را به سوی دانش آموزان بهایی نشانه رفته است.
محرومیت از تحصیل جوانان بهایی در دانشگاههای ایران، تنها، حقی نیست که از قشر دانش آموز این جامعه دریغ شده است. از زمانی که مدارس فرزانگان در این آب و خاک تاسیس شد، جمهوری اسلامی با گذاردن گزینه تبعیض آمیز ستون مذهب اجازه ورود دانش آموزان بهایی را به این مدارس نداد. این مراکز آموزشی نیز به مانند فرم کنکور و دانشگاه یا تنها 4 دین رسمی(اسلام-زردشتی- کلیمی- مسیحی) را قرار می دادند و گزینه دیگری موجود نبود و یا در صورت نوشتن باور واقعی خود اجازه ورود را از دانش آموز سلب می کردند. بسیاری از این دانش آموزان هر ساله در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، شرایط لازم برای شرکت در این مدارس را به دست آوردند و حتی به رتبه های بالای کشوری دست یافتند اما در لحظه ثبت نام با فرم تبعیض آمیز ستون مذهب مواجه شدند و تنها به علت اعتقاد دینیشان از ثبت نام در این مدارس محروم ماندند.
البته شکایتنامه ها، پیگیری های قانونی و تظلم خانواده این دانش آموزان تیز هوش، هم باری بر دوش آموزش و پرورش ایران بود و هم داغ ننگ تبعیضی بر پیشانی دولت ایران.
بنابراین امسال روش جدیدی برای پاک کردن این صورت مسئله از سوی آموزش و پرورش ایران در حال اجراست.
در تصویر این صفحه، گزارشی از سیاست جدید دولت ایران را در ارتباط با دانش آموزان بهایی که قصد ثبت نام در این آزمون را دارند، خواهید دید.
این گزارش توسط " شادان شیرازی" 14 ساله تهیه شده است و نشان از این دارد که دانش آموز بهایی در همان ابتدا حتی اجازه ثبت نام در این آزمون را نخواهد داشت.

* در صورت کلیک روی تصاویر می توانید در فونت بزرگتر متن را بخوانید و تصاویر را مشاهده کنید.

هیچ نظری موجود نیست: