دوشنبه، اردیبهشت ۲۰

آزادی ایقان شهیدی


ایقان شهیدی پس از دو ماه، زندان اوین را بدرود گفت.
این شهروندان بهایی، از اعضای کمیته حق تحصیل در 20 اردیبهشت ماه به قید وثیقه آزاد شد. وی هم زمان با تعدادی دیگر از اعضای این مجموعه یعنی سما نورانی، نوید خانجانی و درسا سبحانی، در 11 اسفند ماه88 دستگیر شده بود. ایقان شهیدی ساکن کرمانشاه است اما مامورین امنیتی نامبرده را پس از دستگیری در منزلش به زندان اوین منتقل کردند.

هیچ نظری موجود نیست: