دوشنبه، خرداد ۱۰

اعلام حکم چند تن از بهاییان ساری


در طی اعلام حکم تعدادی چند از بهاییان ، حکم 4 تن از شهروندان بهایی ساری نیز مشخص گردید.
بر اساس دادگاه برپا شده، طره تقی زاده(سنائی) به ٢٢ ماه حبس تعزیری محکوم شده است . نامبرده در ٢٧ بهمن ١٣٨٧ دستگیر و در ١٠ اسفند ١٣٨٧ با قرار وثیقه آزاد شده بود.
سمیرا سمیعی اهل ساری به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.وی در ٢٤ آذر ١٣٨٨ دستگیر و در ٧ دی ١٣٨٨ به قید وثیقه آزاد شده بود.
سپیده معصومی و سپیده زمانی نیز که در ساری دستگیر شده بودند، به ترتیب به ٦ ماه حبس تعزیری و پرداخت ٥ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. این دو نفر در ٢٨ آذر ١٣٨٨ دستگیر و در ٢٢ دی ١٣٨٨ به قرار وثیقه آزاد شده بودند.
هر چهار خانم نامبرده از دادگاه درخواست تجدید نظر نموده اند.

سها زمانی ،خواهر سپیده زمانی نیز که در ٢٨ آذر ١٣٨٨ دستگیرشده بود و در ٧ دی ١٣٨٨ به طور موقت آزاد شده بود،از اتهامات وارده تبرئه شد.

هیچ نظری موجود نیست: