چهارشنبه، اردیبهشت ۲۲

دستگیری دو تن از بهاییان پارس آباد


جلگه ای خفته بر کرانه های ارس،هموار و آرام. اما نیروهای امنیتی، تشویش را به این دشت نیز آورده اند.
پارس آباد از شهرهای استان اردبیل که پیشتر با نام آشنای "مغان" خوانده می شد،شاهد هجوم بر ساکنین بهاییش شده است.
به گزارش سرویس خبری جامعه بهایی، رامین ایدلخانی از شهروندان بهایی این شهرستان در 15 اردیبهشت 89،به اداره اطلاعات احضار شد. مامورین امنیتی در همان روز وی را دستگیر نمودند و زمانی که همسرش برای پیگیری وضع شوهر خود به اداره اطلاعات مراجعه نمود، او را نیز بازداشت کردند.
شمیم و نسیم ایدلخانی ، دو فرزند خردسال، عهدیه راشدی راد و همسرش رامین ایدلخانی هستند که با دستگیری ایشان، تحت مراقبت خویشان خود قرار گرفته اند.
چندیست که دولت ایران هجوم خود را بر بهاییان شهرهای کوچکتر شدت بخشیده است. این فشارها از طریق بازجویی،هجوم به منازل و دستگیری، تخریب گورستان، پلمپ مغازه، سوزاندن محصولات کشاورزی( به طور کل ایجاد مشکلات اقتصادی) و اخراج کودکان از مدارس، بر شهروندان این شهرها اعمال می شود. گمان ناصواب مسئولین امنیتی ایران چنین است که به علت کم تر بودن جمعیت بهاییان در این مناطق،آسیب پذیر تر خواهند بود و با افزایش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توانند سبب خروج ایشان از این شهرها و حتی ایران شوند.

هیچ نظری موجود نیست: