پنجشنبه، اردیبهشت ۱۶

مشفق سمندری به سوی میله های زندان!

زندان بارفروش، میهمان جدیدی به خود می خواند اما این میهمان ناخوانده است.این روزها زندان ها هم میهمانانی از جنس دیگر دارند از جنس کلمه، سخن، مهر و اندیشه. این روزها مهرورزان و اندیشمندان، روزنامه نگاران و دگر اندیشان میهمان زندان هایند.
حکم دیگری از سوی دادگاه بابل اعلام شد. بر اساس این حکم مشفق سمندری از شهروندان بهایی بابل به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بنا بر گزارش رهانا، مشفق سمندی در روز 11 اردیبهشت ماه خود را به دایره اجرای احکام شهرستان بابل معرفی نمود تاحکم اجرا گردد. بر اساس دادنامه اتهام وی " تبلیغ بهاییت" عنوان شده است؛ به بیان دیگر جرم او " بیان آزادانه عقایدش"( البته آزادی از نوعی که در ایران تعریف می شود) بوده است. وی پیش از این در اردیبهشت ماه سال گذشته 75 روز را در زندان بابل سپری نموده است.

هیچ نظری موجود نیست: