چهارشنبه، اسفند ۱۹

اعلام حکم قطعی سامان ثابتی بورخیلیدر ادامه اعلام حکم تعدادی از بهاییان، حکم زندان سامان ثابتی بورخیلی از شهروندان بهایی قائم شهر از دادگاه تجدید نظر گذرانده شد.
وی پیش از این از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری به 6 ماه حبس محکوم شده بود و پس از بررسی در دادگاه تجدید نظر استان مازندران، شعبه 10 به شماره دادنامه 880997156301085 مورد تایید قرار گرفت. قسمتی از مطالب مندرج در دادنامه چنین است: " تحمل شش ماه حبس تعزيري و معدوم نمودن جزوات و كتب ضاله به اتهام تبليغ به نفع گروه ضاله وتبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي باشد نظر به اين كه محتواي جزوات و كتب مكشوفه مدلل مضامين خلاف صريح فرامين الهي است و دعوت از گروه مسلمانان و تشكيل جلسات و اهتمام در القاء مفاهيم ديني متضمن ضد يت با اسلاميت نظام است ..."
پیشتر، در روز سه شنبه 15 بهمن 87 ، نیروهای اطلاعات به منزل سامان ثابتی در قائم شهر، هجوم برده و اقدام به تفتیش منزل و بردن کامپیوتر، عکسها و سی دی های مربوط به دیانت بهایی نمودند . سامان ثابتی در همان روز دستگیر نشد ولی چهارشنبه 16 بهمن ماه به اطلاعات ساری احضار شد که پس از حضور، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و به زندان ساری منتقل گردید.
با بررسی دادنامه دستگیر شدگان جز مشتی کلمات تکراری و مبهم چیزی نمی توان دریافت؛همانطور در مورد اتهاماتشان. صدها ایرانی دستگیر شده با عناوین مبهم و بی مصداقهای عینی در پشت میله های زندان، شب را به روز می رسانند و روزهای کشدار و بی رمق را به شام ؛ بی آنکه در دادنامه(بیدادنامه) هایشان، رنگی از عدالت دیده شود.

هیچ نظری موجود نیست: