چهارشنبه، اسفند ۱۹

اعلام حکم مسعود عطاییان

عیدی های دادرسان ایران، پیش از آمدن بهار داده می شود. جای شادباش و سکه، ناسزا و زندان. حکم مسعود عطائيان از شهروندان بهایی قائم شهر، كه پیش از این سه ماه را در حبس انفرادي سپری کرده بود، اعلان گردید. وی بر اساس این دادنامه،از سوی دادگاه انقلاب به 10 (ده) ماه زندان محكوم شده است كه البته بعد از ابلاغ رسمي از طرف دادگاه فرصت اعتراض وتجديد نظر خواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست: