چهارشنبه، دی ۱۵

دستگیری ادیب حق پژوه از شهروندان بهایی شیراز!


هر روز شعله ای دیگر بر آتش این بیداد افزوده می شود و هر زمان کوی و دیاری دیگر درشراره های این ظلم می سوزد. در ادامه این روند، ادیب حق پژوه از بهاییان ساکن شیراز دستگیر شد. بازداشت وی درصبح روز 9 دی ماه 89 و به دست نیروهای امنیتی شیراز صورت گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: