چهارشنبه، بهمن ۶

اخراج آرزو صمیمی دانشجوی بهایی


دانشجوی دیگری تنها به علت اعتقاد به دیانت بهایی از دانشگاه اخراج شد. آرزو صمیمی که پیشتر در دانشگاه علم و صنعت بهشهر مشغول تحصیل بود، از ادامه تحصیلش باز ماند. به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، در فرم دانشجویی این دانشجو که در سایت رسمی دانشگاه گذارده شده بود، بدون پرسش از وی، مذهبش را "اسلام" عنوان کرده بود. زمانی که این دانشجو برای اصلاح فرم خود به دانشگاه مراجعه کرد، مسئولین وی را اخراج کردند.
حرکت مسئولین این دانشگاه گواه این است که بر خلاف گفته شان، تنها دلیل اخراج دانشجویان بهایی و نیز ثبت نام نکردن بقیه آنها "اعتقادات مذهبی " ایشان است.

هیچ نظری موجود نیست: