شنبه، بهمن ۹

این بار دانشگاه یزد از یک دانشجوی بهایی تهی می شود: شهروز شهید زاده


در ادامه روند اخراج دانشجویان بهایی در سراسر ایران، شهروز شهیدزاده از دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه یزد اخراج شد. این شهروند بهایی اهل شهرستان یزد در 29 آذر ماه ۱۳۸۹ درحالی که پنجمین ترم تحصیلی خود را به اتمام رسانده بود، دیگر اجازه ادامه تحصیلات خود را نیافت. وی دانشجوی رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی بود و به علت اعتقاد به آیین بهایی از این دانشگاه اخراج شد.

هیچ نظری موجود نیست: