پنجشنبه، دی ۲۳

دنیای وارونه!

این متن توسط یکی از خوانندگان عزیز خبرنورد ارسال شده است:

دنياي وارونه وارونه

در سرزميني كه ابرها بدون اين كه ببارند مي گذرند بي شك ستم بيداد مي كند " كورش كبير"
اين جمله به كورش كبير نسبت داده شده، صحت اين نسبت چه حد است نمي دانم! اما نكته ي قابل تامل اين كه فكر نمي كنم اين جمله به ايران امروز برگردد و چرا اين پيام فرستاده شد نمي دانم! درست است كه مدتي است ابرها شهر و كشور را فرا مي گيرد و يا بدون باران و يا با بارشي اندك سرزمين مان را ترك مي كنند و مي روند اما اين كه دليل نمي شود ستمي در اين كشور وجود داشته باشد راحت تر كه بخواهم بگويم مدتي است واژه ي ستم براي ما بيگانه شده معمولا ستم بايد بر اقشار مردم وارد شود آن هم بر خلاف قانون اساسي يك مملكت. حال آن كه در هيچ كجا اين ستم را نمي بينيم و ذره اي جدا شدن از قانون اساسي را پيدا نمي كنيم براي روشن تر شدن مطلب نمونه هايي را ذكر مي كنم
1 – اقوام مختلف در ايران آزادي دارند و در تمام رده هاي مملكتي مي توانند صاحب پست و مقام شوند و بدون آن كه بپرسند از چه قومي هستي و يا زباني كه با آن صحبت مي كني چيست از استخدام شركت هاي دولتي تا رييس مجلس و رييس جمهور مي توانند كه خود را نشان بدهند.
2 – كارگران در كمال اعتماد به دولت به سر مي برند و مي دانند در هيچ كجا حقي از آنها ضايع نمي شود و دولت به تمامه هواي آنها را دارد پس در نهايت شادماني به كار مشغولند و سر هر ماه با لبي خندان حقوق مكفي خود را مي گيرند تا جلو روي خانواده شرمنده نباشند.
3 - حق داشتن دين و مذهب و آييني غير از دين رسمي به صراحت در قانون ذكر شده و به تمامه رعايت مي شود بدين صورت كه همه ي مذاهب در كنار هم و در كمال خوشي زندگي مي كنند و از اين ميان اگربخواهم نمونه ي ارائه دهم به بهاييان مي رسيم كه بيش از سايرين آزادند: مراسم آييني خود را در كمال آزادي برگزار مي كنند، به هدايت كنندگان اين جامعه كه خود ياران مي خوانندشان امكانات اداره جامعه را مي دهند و با آنها همكاري مي كنند و همينك هر هفت نفر آنها در خوش آب و هوا ترين منطقه ي ايران به فعاليت مشغولند. دانشجويان اين آيين در بهترين دانشگاههاي كشور پذيرفته مي شوند و با آنها به خوبي برخورد مي شود. پيروان اين آيين مي توانند هر شغل دولتي كه مي خواهند انتخاب كنند و بدون واهمه از اين كه بهايي هستند در آموزش و پرورش و بانك و شركت نفت و ... استخدام مي شوند. در شغل آزاد هم وضعيت به همين منوال است و اصلا و ابدا آنها را نجس نمي دانند و مجوز است كه پشت سر هم براي شان صادر مي شود. شهروندان بهايي از بهترين امكانات رفاهي برخوردارند تازه اينها كه عقايدشان مسموم است مثلا اعتقاد به تساوي حقوق زن و مرد دارند و به اصل تعديل معيشت معتقدند و براي رفاه اجتماعي تلاش مي كنند و محبت و الفت و همبسته گي و در نهايت وحدت عالم انساني را در سر دارند و سعي در بهتر شدن دنياي پيرامون خود دارند و با چنين افكاري به آنها اجازه داده مي شود كه به راحتي در اين كشور فعاليت نمايند، ديگر مذداهب كه جاي خود دارند
4 – دانشجويان عزيز كه در عالي ترين رتبه از رفاه و آزادي انديشه و بيان به سر مي برند و خبري از خفقان و تهديد نيست. اگر هر از گاهي اعتراضي داشته باشند هنوز لب وا نكرده اند به خواسته هايشان توجه مي شود هرچند كه خواسته هايشان بر حق نباشد مانند اين كه رييس دانشگاه مستبد است و يك عقيده را بيشتر نمي پذيرد. و يا اگر بخواهند جنبش دانشجويي و يا فعاليتي در زمينه حقوق بشر راه اندازي كنند باز هم براي آنها همه گونه امكاناتي فراهم مي شود.
5 – زندان ها جز در موارد نقض حقوق بشر و يا دزدي و قاچاق و قتل كسي را نمي پذيرد و از زندان هاي مخوفي كه در ديگر كشورها وجود دارد و در آن روزنامه نگار به صرف عقيده اي مخالف آنچه در امور جاري مملكت رخ مي دهد و يا عده اي به خاطر داشتن مذهبي ديگر و يا دانشجوياني به خاطر ابراز عقيده و يا كارگراني به خاطر احقاق حق از دست رفته و ... خبري نيست
6 – با رعايت تمامي موارد حقوق بشر و در فضايي آزاد روساي مملكت انتخاب مي شوند و به مردم خدمت مي كنند، بدون آنكه ذره اي تخلف صورت گيرد
7 و 8 و 9 و ... تا بخواهيم مي توانيم به اين فهرست اضافه كنيم كه نشان از تعامل كامل بين دولت و مردم را نشان مي دهد، آن وقت نمي دانم از كجا و طبق چه مداركي از ستم و سخن مي رانيم كه بيداد مي كند؟!
اگر جمله كورش كبير را درست هم بدانيم باز هم براي ايران حتما علت ديگري وجود دارد كه باران نمي بارد. چرا غرض ورزي مي كنيم و همه چيز را به ستم نسبت مي دهيم؟ اگر باز هم قانع نشديد مي توان به موارد بيشمار ديگري نيز اشاره كرد كه نشان از رعايت قانون اساسي دارد.
مصاديق آزادي و عدالت و بيان آزاد و انديشه ي متفاوت كه در جاي جاي كشور به وضوح ديده مي شود و نمي خواهد براي آوردن ديگر نمونه ها وقتي از شما عزيزان گرفته شود.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه نه باريدن باران و نه نباريدن آن ربطي به ستم و ظلم ندارد پس بي خود يقه گيري نكنيم.
جانتان خوش
سرزمين مان پر بركت باد
د.ج

هیچ نظری موجود نیست: