پنجشنبه، دی ۱۶

فواد خانجانی به 4 سال حبس محکوم شد!


در ادامه اعلام احکام تعدادی از شهروندان بهایی، حکم دادگاه فواد خانجانی اعلام شد. بر اساس این دادنامه، این شهروند بهایی به 4 سال حبس تعزیری به دستور قاضی پرونده قاضی مقیسه محکوم شده است.
در متن دادنامه، نامبرده اتهامات بی اساس "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور" و "مشارکت در اخلال و نظم عمومی" عنوان شده است. البته نکته دیگری که به وضوح از متن دادنامه می توان دریافت این است که این حکم سنگین به فامیلی وی نیز مربوط می شود. از آنجا که فواد خانجانی، نوه جمال الدین خانجانی از 7 مدیر پیشین دستگیر شده جامعه بهایی است، فشار بر این خانواده روز به روز افزوده می شود.
مایه افسوس است که این جوان 20 ساله به مانند دیگر جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاههای کشور محروم ماند و وقتی مشغول گذراندن دوره های سازمان مدیریت صنعتی اصفهان بود، به همراه 14 جوان بهایی دیگر و به علت " اعتقاد به آیین بهایی" اخراج شد. بنابراین پاسخ هر بی عدالتی در این آب و خاک با بیدادی بزرگ تر داده می شود. اول اخراجش می کنند بعد هم به دانشگاه اوین فرا می خوانندش تا 4 سال دوره ببیند؛استادانش زندان بانان باشند و کتابهایش، چوب خط و روزنگارش بیداد و نقض حقوق اولیه.
فواد خانجانی در 7 اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و به قید وثیقه آزاد گردید.
پیش از دستگیری وی، خواهرش لوا خانجانی و شوهر خواهرش بابک مبشر، پدرش نیکی خانجانی و دو تن از بستگانشان به نام های نوید خانجانی و بهفر خانجانی دستگیر شدند. اعلام چنین حکم سنگینی بیگمان نشان از این دارد که چتر بیداد هر روز بر جامعه بهایی ایران و بر ایرانیان سایه اش را بیشتر می گستراند.

هیچ نظری موجود نیست: