جمعه، دی ۲۴

اخراج دو دانشجوی بهایی از دانشگاه گنبد کاووس!


باز هم اخراج دانشجویان بهایی، این بار در گنبد کاووس. برخی در ترم آخر و بعضی هم در ترم اول. بصیر هروی و هاله سالاری، دو دانشجوی بهایی دانشگاه شمس گنبد، در ترم اول از این دانشگاه اخراج شدند. این دو دانشجو در رشته مهندسی عمران مشغول تحصیل بودند تا در 11 دی ماه 89 اطلاع یافتند به علت اعتقاد به دیانت بهایی اجازه ادامه تحصیلات عالی خود را ندارند.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی،این بار نیز ریاست دانشگاه از تسلیم برگه کتبی اخراج و ذکر علت به طور نوشته شده،سرباز زد و تنها به بیان شفاهی اخراج بسنده کرد.اگر چه پس از ملاقات والدین این دانشجویان با ریاست مربوطه، اعلام داشت اصولا تنها اقلیتهای رسمی یعنی زردشتی، مسیحی و یهودی و مسلمانان اجازه تحصیل در دانشگاه را دارندو دیانت بهایی را دینی ساختگی و دشمن جمهوری اسلامی خواندو در پایان با ذکر خصوصیات مثبت اخلاقی و درسی این دو دانشجوی اخراجی، به والدینشان اظهار داشت که کاری از دستش بر نخواهد امد و تنها مامور اجرای دستورات است.
خیلی بهانه خوبی ست. بله البته ممکن است شغلش را ازدست بدهد یا حقوق ماهانه اش کم شود یا هر تهدید دیگری که امکانش باشد . چه راحت است که انسان شانه هایش را بالا بیندازد ولبهایش را جمع کند و بگوید من مامورم و معذور ! چقدر ساده است و تلخ عروسک خیمه شب بازی شدن و چه ساده است فراموش کردن و انسانها را ندیدن و شانه بالا انداختن. چه بار سبکی ست وقتی مسئولیت جرم دیگری را تنها وساطت می کنی و ضبط صوتی می شوی برای دشنام و بی عدالتیشان!
چه راحت می توان فراموش کرد که آن جوانی که روبروی تو ایستاده است و تو آینده اش را با یک کلام پوچ مچاله می کنی، انسانی ست چون تو، تویی که از انسان بودن، مامور بودن و معذور بودن را آموخته ای و به خود حق می دهی که از من کاری بر نمی آید و تنها موقعیت خود را نیز از دست خواهم داد و دمی نمی اندیشی که انسانی که روبروی توست حتی نمی تواند در سرزمینش درس بخواند و کاری بگیرد و وقتی تو با توهای دیگر می پیوندی و هزاران ریاست مامور با شانه بالاانداختن، جوانان این مرز و بوم را به حاشیه ای پرت می کنند و با خیال راحت سر بر بالین می گذارند، آب هم از آب تکان نخواهد خورد و هر روز پرونده های اخراجی و دانشجویان ستاره دار بیشتر خواهد شد و تو هنوز یک ماموری و معذور!

هیچ نظری موجود نیست: