شنبه، دی ۱۱

آغاز محکومیت آرتین غضنفری شهروند بهایی در ماه پیش رو!


یک سال از دستگیری اولیه این شهروند بهایی میگذرد . آرتین غضنفری که در 13 دی ماه سال گذشته به همراه نه شهروند بهایی دیگربه زندان اوین منتقل شد، اینک باید دوران محبوسیت خود را آغاز کند. اگرچه سیزده دی ماه، تاریخ شروع محکومیت وی در نظر گرفته شده است ولی به علت بیماری حاد ریوی که سوغات سال گذشته اوین و رجایی شهر این جوان بود، یک ماه به تعویق افتاد و در واقع با درخواست وی مبنی بر مداوای بیماری ریوی تا ماه آینده موافقت به عمل آمد.
آرتین غضنفری پس از حوادث عاشورای سال گذشته توسط نیروهای امنیتی شهر تهران دستگیر شد. منزلش مورد تفتیش قرار گرفت. همسر وی ژینوس سبحانی نیز همزمان با او بازداشت شد. مدتها انفرادی و بیخبری، خانواده و اطرافیان او را در تشویش فراوان باقی گذارد. وی حتی اجازه نیافت در تعطیلات نوروزی در کنار خانواده خود باشد و در چهارده فروردین ماه سال جاری و پس از سه ماه محبوسیت در اوین و رجایی شهر به مدت یک هفته آزاد شد و بار دیگر تا بیست و نه فروردین ماه در اوین نگهداری شد و در نهایت با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی آزاد گردید. دادگاه وی در همان فروردین ماه برگزار شد و نامبرده به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید.
بیماری ریوی وی که پس از نزدیک به یک سال، درمان نشده است، حکایت از شرایط دشوار و غیر بهداشتی زندان های اوین و رجایی شهر دارد.

هیچ نظری موجود نیست: